Horgászrend

E-mail Nyomtatás PDF

Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület

 

Helyi horgászrend


A horgászrend érvényessége: 2017. január 01. napjától visszavonásig

Az egyesület vízterületei, melyekre a horgászrend vonatkozik:

• György-víz,

• Aranyszigeti víz - Büdös-víz,

• Sárga-víz – versenypálya.

I. A horgászat rendje

1. Az egyesületi vízterületeken foglalt helyek nincsenek, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt és után a horgászhelyét megtisztítani mindenfajta szeméttől. E kötelezettség a horgászhely 5 m-es környezetére vonatkozik.

3. Mólót, horgászstéget az egyesület vizein létesíteni csak közösségi használat céljából, vezetőségi engedéllyel lehet.

4. A fogási napló vezetése kötelező, a halgazdálkodási törvény végrehajtási jogszabálya szerint.

5. A napijegy 24 órára szól a rajta feltüntetett feltételekkel.

6. A György-vízen létesített mólóról csak úszós készséggel szabad horgászni, de a horgász a kikötni, vagy kiindulni szándékozó csónak mozgását tűrni köteles, szükség esetén a készséget is be kell vonnia. A kikötő használatnál a csónakos horgász élvez előnyt.

7. Pergetés az egyesület vizein a partról és rögzített csónakból a többi horgász zavarása nélkül engedélyezett.

8. Horgászonként egy darab etető bója helyezhető el a vízen, a horgász nevének vagy a csónak számának feltüntetésével

9. Horgászjegy fajták:

• felnőtt és ifjúsági napi jegy,

• felnőtt és ifjúsági éves jegy,

• csalihal fogási éves jegy (csak egyesületi tagoknak),

• sporthorgász (bojlis) éves ifjúsági és felnőtt,

• sporthorgász (bojlis) napi, ifjúsági és felnőtt.

A sporthorgász (bojlis) engedély hal elvitelére nem jogosítja fel a horgászt.


II. A kifogható halak méret- és mennyiségi korlátozásai

1. Az egyesület vízterületein az országos méretkorlátozások és tilalmi idők érvényesek.

Kivétel:

• a süllő legkisebb kifogható mérete 40 cm,

• a ponty legkisebb kifogható mérete 35 cm,

• fehér halból (keszeg, ezüst kárász, stb.) együttvéve

o naponta a felnőtt horgász 5 kg-ot, az ifjúsági horgász 3 kg-ot,

o hetente a felnőtt horgász 10 kg-ot, az ifjúsági horgász 8 kg-ot

tarthat meg.

• Az engedélyezett mennyiségen túl a szabályosan zsákmányolt 1 db busa – méretre és tömegre való tekintet nélkül – megtartható, de a napi, illetve a heti korlátozásba beleszámít.

2. A kifogható, darabszám korlátozással védett nemes halakból

• a felnőtt horgász naponta 3 db-ot (egy fajtából maximum 2 db-ot),

• az ifjúsági horgász naponta 2 db-ot (fajtánként 1 db-ot),

• gyermek horgász évente 2 db-ot

tarthat meg.

3. 7 kg feletti ponty nem vihető el

4. Az egyesület vizeiből a horgász 1 db területi jeggyel 40 db nemes halat vihet el, az ifjúsági területi jeggyel 20 db-ot.

5. A bojlis horgász a csónakos, illetve a parti horgászt nem zavarhatja. Horgászni a horgászhelyről a vízre merőlegesen szabad, más horgászhely elé bedobni és etetni tilos. A bojlis készség behordása, behúzása tilos, de etető csónak használható.

6. A „sztupek” használata engedélyezett, azt behúzni, bevinni csónakkal szabad. A csónak a horgászhely mellett a horgászat befejezéséig maradhat, a csónakból fárasztani és újra csalizni lehet, de horgászni nem.

7. Az 5-6. pontban leírt horgászmódszerekre éjszakai horgászat esetén a IV. fejezet szabályai vonatkoznak. Azzal a különbséggel, hogy a fárasztásnál vagy újra csalizásnál (sztupekes horgászat esetén) a csónakot is ki kell világítani.


III. Csónak használata

1. Csónakból horgászni a György-vízen a Piroska-gáttól a bökényi gát felőli oldalon, a György tanya kerítés keleti vonaláig, a nádfal előtt kb. 10 m széles sávban, a csónakot lekötve, a parti horgászok zavarása nélkül lehet.

2. Az Aranyszigeti vízen az ún. Büdösvízi ágon a Horgászrend szerint szabad horgászni.

3. A Sárgavízen és a versenypályán az átkötés végéig a csónakból való horgászat nem engedélyezett.

4. Csónakot a György-vízen csak a kikötő mólón szabad kikötni, az Aranyszigeti vízen csak a 3 kijelölt helyen lehet tárolni.

5. A csónakot jól olvasható névtáblával kell ellátni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

6. tulajdonos neve, lakcíme, szállítható személyek száma, kikötési hely száma.

7. A csónak használatért a horgász csónakhasználati díjat köteles fizetni, feleség, élettárs esetén a mindenkori díj 50 %-ában határozzuk meg. A befizetés tényét a fogási naplón fel kell tüntetni.

8. A csónak tulajdonosa felel azért, hogy a csónakot csak olyan horgásztársának adja kölcsön, akinek a fogási naplóján fel van tüntetve a csónak használati díj, illetve csak ezzel az igazolással rendelkező vendéget visz be horgászni.

9. A csónak tárolásáért, az esetleges károkért az egyesület felelősséget nem vállal.

10. A csónakból való horgászat csak saját felelősséggel történhet.

11. A csónak használata csak horgászatra, az állomány felmérésére és ellenőrzésére vehető igénybe, a vezetőség döntése szerint.

12. A horgászat befejezésével a kikötő karókat ki kell szedni!

13. Csónakból való horgászat során, a csónakból horgászónak a horgászhelyét a parti horgászok zavarása nélkül kell megközelítenie. A György-vízen pergetni rögzített csónakból a parti horgász zavarása nélkül lehet.

14. A csónakokat az egyesület vizeiről a jég megjelenése előtt ki kell venni.


IV. Éjszakai horgászat:

1. Éjszakai horgászatnak minősül

• november 1. és március 31. között a 19.00 - 07.00 óra időszak,

• április 1. és október 31. között a 21.00 - 04.00 óra időszak.

2. Éjszaka horgászni az országos horgászrend szerint lehet. Ragadózó halra, továbbá a békés halak horgászata pénteken, szombaton és munkaszüneti napon engedélyezett.


V. Tiltó és egyéb rendelkezések

Tilos:

• éjszaka csónakból horgászni,

• éjszaka pergetni,

• lékről horgászni,

• parton kempingezni,

• az legfeljebb 1x1 m-es háló kivételével bármely halászeszközt használni (kivéve a tervszerű halászat eszközeit),

• halradart használni (kivéve a tervszerű állomány felmérést).

A parton tüzet rakni csak a tűzgyújtási szabályok betartásával, a természet megvédésével és kellő körültekintéssel szabad.

Bojlis horgász köteles pontymatracot vagy azzal egyenértékű, a hal óvását szolgáló eszközt, valamint halfertőtlenítő szert használni.

Halmérleg használata kötelező, a megtartani kívánt hal tömegét 0,5 kg pontossággal kell a fogási naplóban rögzíteni

Kijelölt ívó terület: a zagytéri rész az új gát teljes hosszában. A kijelölt ívó területen bármilyen horgászat az év minden napján szigorúan TILOS!


Jóváhagyta: a 2016.07.03.-ai közgyűlésYou are here Horgászrend